Danh sách nhà thuốc bán SODERMIX tại Quận Phú Nhuận

1. Phường 10

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
84/2 Trần Hữu Trang Nhà thuốc Phú Quý 0931408031
28 Đặng Văn Ngữ Nhà thuốc Viên Thành 0907035768
111 Trần Hữu Trang (Đối Diện Bãi Giữ Xe Chợ) Nhà Thuốc FPT Long Châu 111 Trần Hữu Trang (Đối Diện Bãi Giữ Xe Chợ) 18006928

2. Phường 1

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
62b Phan Xích Long Nhà thuốc Kim Tố 0971504805

3. Phường 14

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
466 Huỳnh Văn Bánh Nhà Thuốc Phú Thành 0938545696
491/2 Huỳnh Văn Bánh Nhà Thuốc Thịnh Đạt 0398940991

4. Phường 4

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
69 Thích Quảng Đức Nhà thuốc Bảo Trân 2 0933940767

5. Phường 7

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
50 Hoa Sứ Nhà Thuốc Phúc Tâm Khang 02866743562

6. Phường 9

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
33 Đỗ Tấn Phong Nhà thuốc Hồng Thuận 1 0354644457

7. Phường 8

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
223B Nguyễn Trọng Tuyển (Đối Diện UBND) Nhà Thuốc FPT Long Châu 223B Nguyễn Trọng Tuyển (Đối Diện UBND) 18006928
223 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà Thuốc An Khang 223 Nguyễn Trọng Tuyển 19001572

8. Phường 11

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
295 Huỳnh Văn Bánh Nhà Thuốc FPT Long Châu 295 Huỳnh Văn Bánh 18006928

9. Phường 3

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
9 Thích Quảng Đức Nhà Thuốc FPT Long Châu 9 Thích Quảng Đức 18006928
1B Thích Quảng Đức, Phường 03, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà Thuốc An Khang 1B Thích Quảng Đức 19001572

10. Phường 2

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
368-93C Phan Xích Long Nhà Thuốc FPT Long Châu 368-93C Phan Xích Long 18006928
Loading...