Danh sách nhà thuốc bán SODERMIX tại Hóc Môn

1. Thị trấn Hóc Môn

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
19/1 Lê Lợi Nhà Thuốc FPT Long Châu 19/1 Lê Lợi 18006928
2/6 Trưng Nữ Vương Nhà Thuốc FPT Long Châu 2/6 Trưng Nữ Vương 18006928
6/60 Trưng Nữ Vương Nhà Thuốc FPT Long Châu 6/60 Trưng Nữ Vương 18006928

2. Xã Thới Tam Thôn

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
46/1g Ấp Thới Tứ 2 Nhà thuốc Vân Khánh ⭐ 0918599668
15/7D Đặng Thúc Vịnh, ấp Trung Đông, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà thuốc An Khang 15/7D Đặng Phúc Vịnh 19001572

3. Xã Bà Điểm

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
1/4 Phan Văn Hớn Nhà thuốc Quang Huy ⭐ 02837126497
63/3 Thái Thị Giữ Nhà Thuốc FPT Long Châu 63/3 Thái Thị Giữ 18006928
37/3 Phan Văn Hớn Nhà Thuốc FPT Long Châu 37/3 Phan Văn Hớn 18006928
52/23 Thái Thị Giữ, ấp Hậu Lân, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà Thuốc An Khang Bà Điểm 19001572
3/5A ấp Trung Lân, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà thuốc An Khang Phan Văn Hớn 19001572
59/5A ấp Đông Lân, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà thuốc An Khang 59/5A Đông Lân 19001572

4. Xã Tân Xuân

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
203 Lê Thị Hà, ấp Đình Hộ kinh doanh Nhà thuốc tây Hoàng Hà 0909227941
30/2A Trung Mỹ - Tân Xuân Nhà Thuốc FPT Long Châu 30/2A Trung Mỹ - Tân Xuân 18006928
2/3 Lê Thị Hà Nhà Thuốc FPT Long Châu 2/3 Lê Thị Hà 18006928
33/4B - 33/4F Ấp Mới 1, Xã Tân Xuân, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà Thuốc An Khang 34/4F Trung Mỹ Tân Xuân 19001572

5. Xã Xuân Thới Đông

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
13/1a Trần Văn Mười Nhà thuốc Thuận Phát 0767864866
13/1A ấp Xuân Thới Đông 1, Xã Xuân Thới Đông, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà thuốc An Khang 13/1A Xuân Thới Đông 1 19001572

6. Xã Trung Chánh

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Số 52/1 Đồng Tâm Nhà thuốc Gia Huy 0385688984
119/7 Ấp Trung Chánh 1 Nhà Thuốc FPT Long Châu 119/7 Ấp Trung Chánh 1 18006928

7. Xã Đông Thạnh

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
5/18b Đt3, Tổ 1, Ấp 6 Nhà thuốc Hương Ngọc 0907443643
69B Đặng Thúc Vịnh Nhà Thuốc FPT Long Châu 69B Đặng Thúc Vịnh 18006928

8. Xã Tân Hiệp

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
54/3A Dương Công Khi, ấp Thới Tây 2 Nhà Thuốc Minh Châu 7 0988406883

9. Xã Xuân Thới Thượng

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
65 Phan Văn Hớn (Gần Chợ Đại Hải) Nhà Thuốc FPT Long Châu 65 Phan Văn Hớn (Gần Chợ Đại Hải) 18006928

10. Xã Tân Thới Nhì

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
98/1A Lê Lợi, ấp Dân Thắng 2, Xã Tân Thới Nhì, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà Thuốc An Khang 98/1A Lê Lợi 19001572
Loading...